BİLDİRİ KİTABI

ÖZET KİTABI

Çalıştay ve Forum Hakkında

Ülkemiz tarihi geçmişi ve coğrafi konumu sebebiyle Ortadoğu ülkeleri ile yakın bir ilişki ağı içerisinde bulunmaktadır. Medeniyet tarihinin en zengin alanı olan Ortadoğu coğrafyası içerisinde ülkemizin konumunun doğru bir şekilde değerlendirmesini yapmak, tarihi olayların ve siyasi gelişmelerin akademik bir ortamda tartışılmasını sağlamak Türkiye’de bulunan üniversiteler için gittikçe önem kazanmaktadır. Dünya gündemini her geçen gün daha fazla meşgul eden Ortadoğu ülkelerinin karşılaştıkları problemler, Ortadoğu veya diğer ülkelerden katılacak olan uzman bilirkişi, akademisyen ve entellektüeller aracılığıyla bu Çalıştay ve Forum’da ele alınıp tartışılacak ve özellikle Türkiye’nin bu problemler karşısındaki konum, tutum ve konu ile ilgili geliştirdiği ve geliştireceği dış politika motivasyonlarını değerlendireceklerdir. Forum ve Çalıştay, bu akademisyen ve entellektüellere karşılıklı olarak tartışma, fikir alış verişinde bulunma ve birbirleriyle tanışma imkânı sunacağı gibi, buna ek olarak Çalıştay ve Forum aracılığı ile Ortadoğu konusunda uzmanlaşmış yerli ve yabancı akademisyenlerin bir araya gelmesi sağlanarak, geleceğe dönük muhtemel işbirliği fırsatları aranacaktır. Öte yandan bu Çalıştay ve Forum ile Türkiye’nin uluslararası bir organizasyon aracılığı ile tanıtılma fırsatına da katkı sunulacaktır.

Kırıkkale Üniversitesi’nde birincisi düzenlenecek olan söz konusu Uluslararası Çalıştay ve Forum için “Ortadoğu’da Kalkınma ve Bölgesel İşbirliği” alt başlıklı bir tema belirlenmiştir. Bu tema içerisinde düzenlenecek olan organizasyon ile ülkemizin Ortadoğu ülkeleriyle ilişkileri ve bu bölgenin problemleri karşısında geliştirdiği insani siyasi duyarlılık ve izlediği dış politika, bir yandan küresel çerçevedeki gelişmeler açısından, bir yandan da tarihi ve güncel konu ve olaylar açısından tartışılma ve anlaşılmasına imkân verecek bir etkinlik olarak gerçekleştirilecektir. Çalıştay ve forum web sayfa adresi “www.odc2017.org” dur.

Destekleyenler